persbericht jubileum

jubileum in stijl

Websites:

http://www.martinzonnenberg.nl
http://www.jongerenkoormarcando.nl

Info
Info boekje pdf
info boekje docx

Akties !!

2014

Drop actie: € 1209,23
Poffertjes actie: € 318,30
een tegenvallend resultaat wat betreft de poffertjes
maar iedereen bedankt voor jullie inzet.
Rabo club kas run van 18 september heeft € 12 opgebracht
bedankt alle lopers.
De stroopwafelactie heeft € 748,60 opgebracht voor de Krekels.
ook hiervoor dank aan De Krekels en hun ouders.
en de coördinator Monique
 
2015
De stroopwafelactie
Welkom op de site van


Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging  “Eensgezindheid” 
Christelijk  Kinderkoor “De Krekels” en Christelijk Tiener koor “Sparkling”

Door middel van deze site willen we iedereen op de hoogte stellen van alle delen van de  zangvereniging . De Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging “Eensgezindheid “ bestaat uit  een gemengd koor Ëensgezindheid", een kinderkoor “De Krekels” en een tienerkoor “Sparkling”

De dirigent Eensgezindheid van is Wim de Penning. Repertoire is goed in het gehoor liggende klasieke werken en geestelijke liederen.
De  dirigente van de  jeugdkoren is: Jolanda den Houter klik op link om naar haar website te gaan. De planning is om is verschillende opwekkingsliederen in te studeren en in 2013 een heuse musical met een bijbelse achtergrond in te studeren.
Het is mogelijk te reageren op artikelen scroll helemaal naar beneden  daar is een veld/link reacties
of schrijf middels het contactformulier of gastenboek naar ons of mail naar het secretariaat.

 

Geschiedenis

Christelijke Zang- en Oratorium Vereniging “Eensgezindheid” Oud-Alblas

 

Het begin

29 juni 1945, op de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard, werd er op het "marktplein" van Oud-Alblas zo spontaan en enthousiast gezongen dat een drietal heren  Wim den Haan, Arie (Aai) Bakker en Cees Gaal bij elkaar kwamen en binnen een week een oprichtingsvergadering organiseerden.

Op 5 juli 1945 vond deze vergadering plaats en er gaven zich 63 leden op.

Uit acht opgegeven verenigingsnamen werden er twee geselecteerd en hieruit ontstond, tijdens de oprichtingsvergadering de naam "Eensgezindheid", een voorstel van Ina (Ien) Stierman - van de Linden.

De vereniging kreeg statutair de naam Chr.Gem. Zangvereniging Eensgezindheid.

Op de 1e ledenvergadering, 17 juli 1945, melden zich nog eens 14 leden aan, waardoor het ledental op 77 kwam.

Men repeteerde de eerste jaren o.l.v. dirigent Dhr. St.Nicolaas in de "oude school", dat is waar nu de huidige woning van Dr.Lous staat.

Het eerste jaar werd afgesloten met een batig saldo van NLG 111,65.

In 1946 werd ook het kinderkoor “De Krekels" opgericht dat in de loop der jaren uitgroeide tot De Krekels A en De Krekels B. De leeftijdsgrens van de Krekels B liep tot 18 jaar en daarna gingen de leden over naar Eensgezindheid.

De heren Wim de Haan en Arie Bakker wisselden van functie en Dhr. de Ruiter werd secretaris. Nieuwkomers in het bestuur waren Truus de Baat en Jan de Ruiter.

Er werden renteloze "aandelen" uitgegeven om een harmonium aan te kunnen schaffen.

Het eerste zangreisje ging naar Soest waar een liefdadigheidsconcert werd gegeven in huize "Zonnegloren".

Het eerste concours was in Den Dolder.

 

De jaren 50

In deze tijd werd nog steeds bij een harmonium gerepeteerd. De repetitie ruimte was in de loop der jaren veranderd. Nu werd gebruikt gemaakt van kleuterschool Pr. Marijke.

Bij het tienjarig bestaan in 1955, werd een "professioneel" concours georganiseerd. Grote tenten werden neergezet, juryleden en een bestuurstent werden geregeld.

Een uitgebreide reclamecampagne startte met advertenties in de Klaroen, de Schoonhovensche Courant en de bladen Euphonia en Musica. Het programmaboekje stond boordevol advertenties.

In de vijftiger en zestiger jaren werd elk jaar als hoogtepunt een concours bezocht.

De eerste dirigent de heer St.Nicolaas nam in 1956 zijn ontslag en werd opgevolgd door de heer J.(Jan) J.Tuytel, die bij concerten uitbetaald werd in dozen sigaren of pakjes sigaretten.

De solisten kregen een mooie doos bonbons of een plant.

De jaarlijks terugkerende reisjes werden in deze periode zelfs buiten de landsgrenzen georganiseerd. Zo heeft men zelfs een reisje naar Antwerpen gemaakt met een diner na afloop van het concours. De heer Jan Smit, buschauffeur bij toen nog busmaatschappij "De Twee Provinciën", en die ook eigenaar is geweest van café "De Krom", fungeerde als vaste chauffeur voor dergelijke reisjes. Maar het ledenaantal kende in de jaren vijftig echt een dieptepunt waarbij meer dan eens  met de gedachte gespeeld werd om "Eensgezindheid" te laten voor wat het was. Vanaf deze tijd begon ook de grote zoektocht naar mannen.

De ledenvergaderingen werden zeer slecht bezocht en in 1959 telde "Eensgezindheid" nog slechts 34 leden.

 

Vanaf de jaren 60

In de jaren ’60 doet de vleugel zijn intrede. Werd er eerst nog gerepeteerd onder begeleiding van een harmonium, nu kwam er een vleugel voor in de plaats. De kwaliteit van dit instrument liet weliswaar te wensen over maar het er was beter dan een “psalmenpomp”.

Tot eind jaren ’70 behield de zangverenging zijn status en bleef het ledental rond de 50.

In 1974 werd een nieuwe dirigent, Martin Zonnenberg, aangesteld en onder zijn leiding bloeide de vereniging op en groeide het leden aantal gestaag. In 1975 werd ook voor het eerst met een orkest in de kerk gezongen: Uitgevoerd werd de Pastoralmesse van Diabelli. De sopraansolisten Leida de Ruiter en Ina van Arkel kwamen uit het eigen koor.

Eind 70-iger jaren brak er een poot van de vleugel en werd er besloten een nieuwe piano aan te schaffen die voor het grootste deel gefinancierd werd door de opbrengst van een tegeltjesactie bestaande uit 6 tegeltjes met daarop pentekeningen van Rien van Vuuren van karakteristieke gebouwen en bouwsels in Oud Alblas. Heden ten dage zijn deze nog in talloze woningen in en om Oud Alblas te zien.

De Krekels waren intussen teruggebracht tot een kinderkoor van 6 tot 12 jaar. Een korte tijd bestond het Tienerkoor De Morgenster als opvolger van De Krekels B, maar dit was geen lang leven beschoren.  In 1992 werd De Morgenster nieuw leven ingeblazen als onderafdeling van Eensgezindheid met als aanhef Christelijk Jongerenkoor, en dit koor telde al direct bij de heroprichting 70 leden en stond onder leiding van Martin de Jong. In 1998 werd dit koor zelfstandig en splitste zich van Eensgezindheid af.

 

In de periode 1974 tot 1994, heeft het koor de grootste groei periode mee gemaakt en bereikte de inmiddels tot CZOV Eensgezindheid omgedoopte vereniging de magische grens van 100 leden. Er werden meerdere concerten, plaat- en cd opnamen, TV- en radio opnamen gemaakt.

In deze periode is besloten om het repertoire te herzien en een verhouding te maken van 50/50 van geestelijke- en klassieke werken. Tevens werd in deze tijd de Oratoriumstatus gerealiseerd.

In 1990 werd het 45-jarig jubileum herdacht met een concert waarbij het door Martin Zonnenberg voor deze gelegenheid gecomponeerde Psalm 23 “The Lord is my Shepherd” werd uitgevoerd.

In 1992 werd voor het eerst een concertreis naar de stad Šumperk in Tsjechië gemaakt. Dit naar aanleiding van de uitvoering van “Herders pastorale” in december 1990. Dit stuk was gecomponeerd door de Tsjechoslowaakse componist Jakub Jan Ryba.(1765-1815)

Na deze concertreis is heeft het koor nog een aantal concertreizen gemaakt zoals nogmaals naar Tsjechië en naar Oost-Duitsland.

Na de periode “Martin Zonnenberg” werd Hans van Blijderveen in 1995 aangesteld als dirigent. Onder zijn leiding werd de Crucifixion en de Promise of Christmas uitgevoerd en werden diverse concerten gegeven en werd de Messiah van Händel voor een groot deel ingestudeerd. Ook was er een bezoek in deze periode van de Johannis Kantorei uit Uffenheim, Duitsland, waar Ad van der Rhee tijdens zijn baan in Duitsland als bas zong.

Onder Leo Lommers werd de gehele Messiah uitgevoerd en werden Menselssohnconcerten gegeven. Onder Henny Korevaar werd o.a. de Messe Solenelle van Gounod uitgevoerd. Uiteraard werden onder alle dirigenten de traditionele paas- en kerstconcerten gegeven al dan niet in samenwerking met de jeugdkoren

Na 2000 is het leden aantal geslonken naar gemiddeld 50 leden. Dit mede veroorzaakt door de vergrijzing en door de diverse dirigentenwisselingen die tot aan het schrijven (augustus 2012) van dit historisch overzicht het koor hebben plaatsgevonden. Sinds augustus 2012 hanteert Wim de Penning de dirigeerstok met als hoogtepunt de uitvoering van Johan Bredewouts oratoriium “Van Liefde ongekend” op 4 april 2014

Memorabele feiten:

Dirigenten:

 

1945 / 1956                  de heer            St.        Nicolaas

1956 / 1974                  de heer            J.J.      Tuytel

1974 / 1994                  de heer            M.        Zonnenberg

1994 / 2002                  de heer            H. van Blijderveen

2003 / 2008                  de heer            L.         Lommers

2008 / 2010                  de heer            B.         Walenboer

2010 / 2012                 de heer            H.        Korevaar

aug. 2012 /                   de heer            W. de   Penning                      

 

Voorzitters:

 1. Wim de Haan               1945 - 1970     
 2. Hans Hardam               1971 - 1976
 3. Arie Rustwat                1977 - 1979
 4. Ad van der Rhee          1980 - 1996
 5. Margreet van der Wees 1996 - 1998
 6. Maarten Verhoeve        1999 - 2004
 7. Ab Leeuwis                  2005 - 2011
 8. Ad van der Rhee          2012 - heden

 

Medewerking verleend aan:

 • Jaren 50 -70 deelname aan diverse zangconcoursen ( o.a. van de AVRO)
 • Opnamen voor radio en televisie
 • Opnamen LP's en Cd’s
 • Jaarlijkse kerstuitvoeringen en concerten in de  Hervormde kerk Oud-Alblas
 • Medewerking aan EO programma’s
 • Diverse concerten met kamerorkesten en solisten
 • Concertreizen naar Duitsland en Tsjechië

 

Een greep uit de uitgevoerde grote werken:

 • Missa Brevis                                     Mozart
 • Messe Solenelle                                Gounod
 • Crucifixion                                         Stainer
 • Messiah                                            Händel
 • Lukas Passion                                   Bach
 • Herders Pastorale                              J.J. Ryba
 • Psalm 23                                           M. Zonnenberg
 • Psalmen 42, 95 en 98                         F. Mendelsohn
 • Mis in G                                            Schubert
 • Pastoralmesse                                   Diabelli
 • Gloria                                                Vivaldi                        

 

Ereleden:

 • G.C. Mabelis (onderwijzer lagere school Oud-Alblas)
 • Hans Hardam
 • Nel Houweling-Houweling
 • Cora van der Rhee-Bouter
 • Ton Sprong-Kok †
 • Margreet van der Wees-Hoogendam
 • Ineke Damsteegt-Houweling
 • Janna Houweling-Bouman †
 • Cees Stellaard

Reacties

Nel Houweling op 25-10-2015 22:42

 

we hebben ook nog Cees Stellaard als ere lid.

 

Jan van Middelkoop op 26-10-2015 21:18

beste Nel

heb de pagina's aangepast en Cees Stellaard toegevoegd als Erelid

bedankt voor de aanvulling

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld
Bestuur


Voorzitter:
Ad van der Rhee Noordzijde 10 2969AP Oud-Alblas 0184–699081
akvdrhee@solcon.nl

2e Voorzitter
Tonny van Es   Dorpsstraat 46 2969AD Oud-Alblas 0184-692536

josvanes@live.nl

Secretaris
Janny van den Dool
Kon. Julianaweg 15
2969AL Oud-Alblas 0184-692390      
info@eensgezindheid-dekrekels.nl

2e secretaris
Marianne Schrauwen
Kastanjelaan 23
2969AH Oud-Alblas
0184-691771


Penningmeester        
Nelleke Dijkshoorn Prof. Mekelstraat 23 3333B Zwijndrecht 0610-35 80 51 
n.dijkshoorn@hotmail.com

2e Penningmeester
Eida Bakker  Dr. Ingelsestraat 12 3366B Wijngaarden 0184-414180  
eidastuij@online.nl

Algemeen CTK Sparkling
Nel Houweling Kastanjelaan 1 2969AH  Oud-Alblas 0184-691790    
nel-houweling@tele2.nl

Leiding CKK De Krekels

ERE leden

 • G.C. Mabelis (onderwijzer lagere school Oud-Alblas)
 • Hans Hardam
 • Nel Houweling-Houweling
 • Cora van der Rhee-Bouter
 • Ton Sprong-Kok †
 • Margreet van der Wees-Hoogendam
 • Ineke Damsteegt-Houweling
 • Janna Houweling-Bouman †
 • Cees Stellaard